Vi Utför

På TB Fordonsservice har vi försäljning och leverans av villaolja och eldningsolja, diesel samt miljöbränsle. Vi tillverkar och säljer hydraulslangar samt är återförsäljare av glykol, avfettning, industritvättmedel, batterivatten, absorberingsmaterial, samt Eurol Lubricants och Petro Canadas sortiment av motorolja, växelådsolja, aerosoler och smörjmedel. 

Anställda

Företaget består av Tage Blom, grundare, samt huvudansvarig för Eurol och Petro Canadas smörjmedelssortiment och försäljning och leveranser av eldningsolja. Mats Bengtsson,  samt Synnöve Teivens som hanterar ekonomi och adimistration.

Miljöpolicy

All spillolja och oljefilter hämtas av Stena Miljö. Miljöcertifierade oljor hanteras enligt ISO 9000. II Recycling återvinner våra kartonger och papper.

Historia

TB Fordonsservice etablerades 1983 och bildade aktiebolag 1989. Vi är auktoriserade återförsäljare av Amab hydraulik och certifierade enligt ISO 9000. TB Fordonsservice blev återförsäljare för Petro Canada smörjmedel 1999, och sedan 2007 har vi även förmånen att kunna erbjuda våra kunder Eurol Lubricants smörjmedel. Vi är idag Svensk generalagent för Eurol motorolja och smörjmedel.