Vi Utför

På TB Fordonsservice har vi försäljning och leverans av villaolja och eldningsolja, diesel samt miljöbränsle. Vi är återförsäljare av glykol, avfettning, industritvättmedel, batterivatten, absorberingsmaterial, samt Eurol Lubricants sortiment av motorolja, växelådsolja, aerosoler och smörjmedel. 

Anställda

Företaget består av Tage Blom, grundare, samt huvudansvarig för försäljning och leveranser av villaolja och eldningsolja, diesel samt miljöbränsle. Kristoffer Teivens, ansvarig för Eurol smörjmedelssortiment, samt Synnöve Teivens som hanterar ekonomi och adimistration.

Miljöpolicy

All spillolja och oljefilter hämtas av Stena Miljö. Miljöcertifierade oljor hanteras enligt ISO 9000. II Recycling återvinner våra kartonger och papper.

Historia

TB Fordonsservice etablerades 1983 och bildade aktiebolag 1989. TB Fordonsservice har sedan 2007 förmånen att kunna erbjuda våra kunder Eurol Lubricants smörjmedelssortiment. Vi har idag försäljningsrätten i sverige för Eurol motorolja och smörjmedel.

Leverans

Vi har tillgång till lastbil samt tankbil för att kunna erbjuda snabba leveranser till våra kunder. Vid längre transporter använder vi idag Schenker.